Územia európskeho významu

Na území okresu Ilava sa nachádza 12 území európskeho významu. Babiná (SKUEV0806) Brezovská dolina (SKUEV0368) Brezovská dolina (SKUEV2368) Hrehorkové (SKUEV0803) Krivoklátske bradlá (SKUEV0373) Krivoklátske lúky (SKUEV0372) Nebrová (SKUEV0378) Strážovské vrchy (SKUEV0256) Strážovské vrchy (SKUEV1256) Trokanovo (SKUEV0813) Vršatské bradlá (SKUEV0376) Vršatské bradlá (SKUEV2376)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Ilava sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 5 prírodných rezervácií, 9 prírodných pamiatok a 1 chránený areál. Babiná Biely vrch Brezovská dolina Červenokamenské bradlo Dračia studňa Drieňová Krivoklátska tiesňava Krivoklátske lúky Langáčske skaly Nebrová Skalice Strážov Strošovský močiar Vápeč Vršatské bradlá Vršatské hradné bralo Zliechovský močiar

Jaseň v Zliechove

Chránený strom vyhlásený v roku 1975 z dôvodu kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu. Je to jaseň štíhly s obvodom kmeňa 780cm, priemerom koruny 22m, výškou 27m a vekom 400 rokov. Je to najstarší jaseň v okrese a najmohutnejší chránený jaseň na Slovensku. Vyniká vekom, estetickým vzhľadom, dimenziami a biologickými hodnotami. Rastie na hornom konci obce asi 150m od salaša. Pôvodne rástol v nezastavanej časti obce a tvoril výraznú dominantu v pozadí s impozantným masívom Strážova. Viaže sa k nemu aj historka, podľa ktorej sa počas SNP v jeho dutine ukrývali partizáni.

Tisy v Pruskom

Chránené stromy vyhlásené v roku 1975 z dôvodu ich kultúrneho, vedeckého, ekologického, krajinárskeho a estetického významu. Sú to dva tisy obyčajné s obvodom kmeňa 370 a 450cm, priemerom koruny 18m, výškou 15m a vekom 650 rokov. Pamätné stromy sú v okrese vekovo najstaršie. Rastú vo farskej záhrade v obci. Kým menší jedinec rastie na mieste kde sa môže verejnosť pokochať jeho krásou, pred väčším stromom stojí nepriehľadný vysoký plot, ktorý znemožňuje výhľad.

Tuja v Klobušiciach

Chránený strom bol vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu. Je to tuja riasnatá s obvodom kmeňa 351cm, priemerom koruny 12m, výškou 13m a vekom 150 rokov. Zasluhuje si ochranu pre mimoriadne rozmery, krásu i vek. Rastie v parku pri kaštieli.