Náučný chodník Jeleň – Baračka v Trenčianskych Tepliciach

Východisko: Trenčianske Teplice, železničná stanica (270m). Rok otvorenia: 2010 Zameranie: Prírodovedné, historické. Typ: Samoobslužný, líniový s odbočkami, obojsmerný, peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 4,9km/235m. Čas prechodu: 2 hodiny. Náročnosť: Nenáročná trasa. Počet zastávok: 6 + 2 úvodné panely. 1. História kúpeľov 2. Jeleň 3. Trenčiansky hrad – Studňa lásky 4. Krasové javy – závrty 5. Klokoč perovitý 6. Legenda o objavení prameňov Popis: Náučný chodník je v teréne značený smerovníkmi a značkami žltej farby. Zo svojho východiska pokračuje stúpaním lesom k infopanelu č.1, ku ktorému prichádza za 15 minút. Pokračuje 5 minút stúpaním, prechádza okolo Jaskyne pod Jeleňom a prichádza k rázcestiu pod Jeleňom. Odtiaľ je prvá (približne 90m) odbočka...

Ilava

Poloha Mesto leží na nive Váhu v Ilavskej kotline v podhorí Strážovských vrchov na brehoch Porubského potoka. Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Kňazová s nadmorskou výškou 878m. Najnižší bod: Hladina rieky Váh pri výtoku z katastra obce (235m). História mesta Prvá písomná zmienka je z roku 1332 (iný zdroj uvádza rok 1318), kedy sa spomína ako Leua (ďalšie názvy: do 1375 villa Lewaia, po 1376 civitas Leua, 1390 Lewa, 1409 Leua, 1410 Lewa, 1480 Leva, 1489, 1510 Lewa, 1598 Illava, 1773 Illava, Illawa, 1786 Illawa, 1808 Illava, Illau, Ilawa, 1863-1913 Illava, 1920 Ilava). Pravdepodobne už v roku 1200 mala obec faru. Vyvinula sa pod...

Z Ilavy cez Starý háj pod Vlčinec

Orientačné miesta: Ilava (bus) – Starý háj (517m) – Chaty-Iliavka (400m) – Rázcestie modrý TZCH. Dĺžka: 4,7km. Čas prechodu: 2 hodiny. Prevýšenie: Stúpanie 299m/klesanie 83m. Farba: Žltá. Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Ilave, v lokalite Skala, na odbočke zo štátnej cesty na mestskú časť Iliavka. Pokračuje po ceste do tejto mestskej časti a približne po 820m odbočuje vľavo na lesnú cestu. Stúpa na vrch Stará háj (517,9m). Z vrcholu pokračuje najskôr miernym klesaním, neskôr po hrebeni ponad chatovú osadu, zľava obchádza kopec s vysielačom a vychádza na lúky. Poľnou cestou prichádza do lokality Chaty-Iliavka. Tu začína zelený miestny chodník do osady Háj. Žltý chodník...