Okres Detva

Poloha: Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji. Rozloha: 449,2 km2 Počet obyvateľov: 30 711 (k 31.12.2022) Hustota obyvateľstva: 68,37 ob./km2 Okresné mesto: Detva Hranice územia: Na severe hraničí s okresom Brezno, na východe a juhovýchode s okresom Rimavská Sobota, na juhu s okresmi Lučenec a Veľký Krtíš a na západe s okresom Zvolen. Charakteristika územia: Územie okresu zasahuje z východu oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelky Detvianska kotlina, Rohy a Slatinská...