Park pri kaštieli v Uhrovci

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou bol vybudovaný v 17.storočí. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí. Parková úprava má prevažnú časť plochy dispozične orientovanú v smere sever a západ od kaštieľa. Určuje ju terén, ktorý sa zvažuje od kaštieľa ku komunikáciám v obci. Park nie je oplotený. Trávnaté plochy sa nachádzajú len v juhozápadnej časti pod kaštieľom. Stromovú zeleň, ktorá sa nachádza v hornej časti parku, tvoria listnaté dreviny domáceho pôvodu, ojedinele doplnené cudzokrajnými jedincami. Nachádzajú sa tu stromy s priemerom kmeňa 50-100cm a vekom 80-100 rokov. V parku stojí kaplnka. Park sa nachádza za kaštieľom v obci...

Park pri kaštieli v Šišove

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1977. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou vznikol okolo roku 1870. Ľudovo je miestnymi nazývaný „panská záhrada“ a je v ňom aj veľa cudzokrajných listnatých a ihličnatých stromov a kríkov (platany, gaštany, tuje, cyprusy a iné). Z domácich drevín sú v ňom zastúpené takmer všetky druhy stromov a kríkov, ktoré tu plnia okrasnú funkciu. Z listnatých stromov sú to rôzne druhy líp, javorov a vŕb, ale aj brezy, jasene, hraby, agáty, kaliny a z kríkov orgovány, štedrece, forsýthie a podobne.  Prevažujú však ihličnaté stromy (smrek, jedľa, smrekovec, tis a iné), ktorými sú...

Park pri kaštieli v Dvorci

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou okolo kaštieľa bol zriadený v 2.polovici 18.storočia po výstavbe kaštieľa. Má lichobežníkový pôdorys. Úpravy parku prebehli po roku 1902, v 50.rokoch 20.storočia a v roku 2001. V parku bola gaštanová aleja, v severnej časti sa nachádzalo jazierko a vo východnej časti elipsovité kvetinové vázy, na terase prístavby pri kaštieli bola zriadená kvetinová záhrada a studňa. Hlavný vstup do parku viedol cez veľkú, umelecky kovanú bránu. Park sa nachádza v strede obce Dvorec.