Turisticko-relaxačný chodník v Záriečí.

Orientačné miesta: Pod Nivami (500m) – Hôrka Balejovec (600m) – Na vrátach. Dĺžka: 1,1km. Čas prechodu: 0,5 hodiny. Prevýšenie: Stúpanie 42m/klesanie 5m. Farba: Chodník je bez farebného označenia. Priebeh a zaujímavosti trasy: Turisticko-relaxačný chodník sa nachádza juhozápadne od obce Záriečie a prechádza najbližším okolím osady Klecenec. Na uvedených orientačných miestach sú osadené informačné tabule, na ktorých je vyznačená poloha, sú na nich informácie o obci a blízkom okolí, ako aj informácie o faune a flóre oblasti. Chodník vedie po spevnenej ceste od lokality Pod Nivami, cez Hôrku Balejovec do lokality Na vrátach.

Z Považskej Bystrice cez Veľký Manín a Manínsku tiesňavu do Považskej Teplej

Orientačné miesta: Miestna turistická trasa nemá orientačné tabule, ani nie je vyznačená v teréne. Z väčšej časti využíva značené turistické chodníky v okolí Považskej Bystrice. Dĺžka: 12,8km. Čas prechodu: 4 hodiny 33 minút. Prevýšenie: Stúpanie 741m/klesanie 729m. Farba: Neznačená. Priebeh a zaujímavosti trasy: Trasa začína v Považskej Bystrici pri Základnej škole svätého Augustína. Pokračuje po žltom turistickom chodníku (8580) až pod vrch Ondrejová (509,4m). Východne od neho žltý chodník (8580) odbočuje prudko vpravo, miestny chodník pokračuje po malom hrebeni po poľnej ceste rovno. Vchádza do lesa a už prudšie ním vystupuje do malého sedielka za Maníncom (603,0m). Vystupuje na Manínec...