Meštiansky dom Mierové námestie 35 v Trenčíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v roku 1836. Upravovaný bol v obdobní koniec 19.storočia až začiatok 20.storočia a v 30.rokoch 20.storočia. Prejazdový radový dom je dvojpodlažný s podpivničením, jedno a trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare U. Nachádza sa severozápadne od hradu, v severovýchodnej časti Mierového námestia 35 v mestskej pamiatkovej rezervácii.

Vila v Trenčianskych Tepliciach (Vila Reim – Vila Mier)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Novorenesančná vila bola postavená okolo roku 1899. Upravovaná bola v rokoch 1948, 1983-1985 a 2003. Dvojpodlažná stavba s podkrovím a podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Autorom stavby je Gustáv Reim. Solitér sa nachádza v centre mesta, južne od bývalej nemocnice na ulici Hviezdoslavova 2.

Rosenfeldov palác v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác s areálom vyhlásená v roku 2009. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Mestský palác. Secesný mestský palác (Pioniersky dom) bol postavený v roku 1907. Má pôdorys v tvare H, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je pravdepodobne Mikuláš Rauter. Prejazdová radová budova stojí severne od severozápadnej hranice Mestskej pamiatkovej rezervácie na Hurbanovej ulici 28. Oplotenie s bránou. Pred hlavnou fasádou mestského paláca sa nachádza secesné oplotenie s bránou, kované s floriálnymi prvkami a s murovanými piliermi z roku 1907. Autorom oplotenia je pravdepodobne Mikuláš Rauter. Studňa.