Lipy v Župnom sirotinci

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 19m, obvodom kmeňa 395 a 231cm, nezisteným priemerom koruny a vekom viac ako 130 a 180 rokov. Chránené sú z vedecko-výskumných, kultúrno-historických a krajinne-ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádzajú sa vo dvore Župného sirotinca v obci Beckov.

Hrobka rodiny Rakovských v Kočovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2021. Historizujúca stavba bola postavená v roku 1912. Telesné pozostatky z hrobky sú uložené v hrobe Antona Rakovského na miestnom cintoríne. Rekonštruovaná bola v roku 1996 (strecha) a v roku 2010. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare gréckeho kríža. Nachádza sa východne od obce a západne od obecného cintorína v lokalite Na skalke.

Socha svätého Floriána v Pobedime

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2020. Stojí v západnej časti obce na severozápadnom konci námestia. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Klasicistický štvorboký podstavec sochy svätého Floriána z roku 1833. Má štvorcový pôdorys. Socha. Baroková socha svätého Floriána z roku 1762. Upravovaná bola v roku 1833.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Podolí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2021. Murovaná prícestná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z 1.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2018. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a trojuholníkovým pôdorysom. Je v nej drevená plastika Piety. Nachádza sa v severnej časti obce, západne od rímsko-katolíckeho kostola na odbočke na ulicu Farská.