Z Ilavy cez Batinov vrch pod Sedličnú horu

Orientačné miesta: Ilava (bus) – Batinov vrch (405m) – Rázcestie modrý TZCH. Dĺžka: 3,8km. Čas prechodu: 1 hodina 30 minút. Prevýšenie: Stúpanie 255m/klesanie 53m. Farba: Modrá. Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Ilave, v lokalite Skala, na odbočke zo štátnej cesty na mestskú časť Iliavka. Pokračuje po ceste do tejto mestskej časti a približne po 150m odbočuje vpravo na lesný chodník. Po tomto chodníku stúpa na vrch Batina (405,8m), ktorý je tiež známy ako Batinov vrch. Z vrcholu pokračuje po hrebeni juhovýchodným smerom na Sedličnú horu (498,2m). Z nej mierne klesá až k modrému turistickému chodníku (2423a), na ktorom končí. Z chodníka sú pekné výhľady na...

Dubnica nad Váhom

Poloha Mesto leží na nive Váhu v Ilavskej kotline na rozhraní s celkom Strážovské vrchy. Najvyšší bod: Južný svah bezmenného vrchu severozápadne od vrchu Hoľazne (901,1m) v nadmorskej výške 866m. Najnižší bod: Hladina Kočkovského kanála pri výtoku z katastra mesta (225m). História mesta Prvýkrát sa spomína ako terra Dubnicz v roku 1193 a bola majetkom dedične užívaným bratmi Vratslavom a Piskinom, ktorým ju Belo III. daroval za zásluhy v haličských vojnách. Sú to prvé známe mená ľudí, o ktorých je známe, že mali vzťah k Dubnici, alebo v nej bývali. V roku 1262 je mesto známe pod názvom Dubnycha. Ďalšia písomná zmienka je z 28.6.1276, keď Samson a Jakub, synovia Čepka...

Náučný chodník Dubnickým chotárom – Dubnica nad Váhom

Východisko: Park francúzskych partizánov na ulici Hurbanova, sídlisko Centrum 2, Dubnica nad Váhom. Rok otvorenia: 2019 Zameranie: Prírodovedné, historické, kultúrne. Typ: Samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 2,6km/157m. Čas prechodu: 1 hodina 30 minút. Náročnosť: Nenáročná až stredne náročná trasa. Počet zastávok: 8 1. Úvod a základná charakteristika mesta 2. Pamiatky mesta Dubnica nad Váhom 3. Významné osobnosti mesta Dubnica nad Váhom 4. Hospodárstvo mesta Dubnica nad Váhom 5. Obyvateľstvo mesta Dubnica nad Váhom 6. Prírodné pomery I 7. Prírodné pomery II 8. Prírodné pomery III Popis: Chodník zo svojho východiska v parku s infotabuľou č.1 pokračuje po ulici Hurbanova juhovýchodným smerom. Po...