Klobušický javor

Chránený strom javor cukrový. Severoamerický druh zriedkavo vysádzaný v našich parkoch. Vyniká vekom i dimenziami. Má obvod kmeňa 321cm, priemer koruny 12m, výšku 22m a vek 150 rokov. Je najväčší v okrese. Je chránený z hľadiska kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu.

Klobušické platany

Chránené stromy vyhlásené v roku 1994 z dôvodu kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu. Je to skupina troch platanov západných s obvodom kmeňa 357, 392 a 441cm, priemerom koruny 22-30m, výšky 22-25m a odhadovaného veku 200 rokov. Ochrana z dôvodu ich zriedkavého zastavania v mestskej a parkovej výsadbe v regióne. Vynikajú vekom, dimenziami, biologickými a sadovníckymi hodnotami. Platan západný pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol dovezený v 17.storočí. Jeho mohutný vzrast a zvláštne škvrnito sfarbené kmene (borka sa odlupuje v podobe malých sivohnedých šupín, pričom sa objavuje zelenkasto alebo žltkasto sivá mladá kôra) zaraďujú platany medzi najkrajšie parkové stromy. Pozoruhodné jedince rastú v parku pri klasicistickom kaštieli.

Lipa trinitárov v Ilave

Chránený strom bol vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho a estetického významu. Je to lipa malolistá s obvodom kmeňa 373cm, priemerom koruny 21m, výškou 20m a vekom 300 rokov. Rastie na južnom okraji parku Štefana Rausa na námestí. Má historický význam, je to lipa s najväčším obvodom kmeňa v katastri Ilavy.

Bolešovský brest

Chránený strom vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, ekologického a estetického významu. Rastie na mieste bývalého parku. Je to brest hrabolistý s obvodom kmeňa 450cm, priemerom koruny 20m, výšky 30m a veku 250 rokov. Patrí k výnimočným jedincom z hľadiska druhového zastúpenia i dimenzií. Radí sa k najmohutnejším brestom v okrese. Je významný aj ako hniezdny strom.

Kaplnka narodenia Panny Márie v Borčiciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Baroková cintorínska kaplnka Narodenia Panny Márie (pohrebná kaplnka rodiny Borčických a Sipeky) bola postavená v roku 1754. Upravovaná bola v roku 2007. Prízemná jednoloďová stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom so segmentovýcm záverom. Nachádza sa južne od kaštieľa, v západnom rohu miestneho cintorína.