Zvonica v Záblatí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Klasicistická murovaná zvonica s lurdskou kaplnkou Panny Márie z roku 1831. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Trenčíne, v mestskej časti Záblatie na ulici Pri parku južne od kaštieľa.

Zvonica v Dolnom Hričove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Drevená a murovaná zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená koncom 19.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v miestnej časti Peklina na ulici Hlavná v strede obce pri juhovýchodnom nároží rímsko-katolíckej Kaplnky povýšenia Svätého kríža.

Zvonica v Ondrašovej

Národná kultúrna pamiatka Zvonica s kaplnkou vyhlásená v roku 2009. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Zvonica. Murovaná klasicistická zvonica s kaplnkou pochádza zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1895. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Solitérna stavba stojí v strede obce. Vsadený kríž s korpusom.