Prameň západne od Veľkého Manína

Prameň západne od Veľkého Manína

Druhý prameň už na lesnej ceste z Považskej Teplej od cintorína popod vrch Veľký Manín (890,6m) smerom do Považskej Bystrice. Prameň sa nachádza asi 500m od prvého prameňa napravo pod cestou.