(9190) Vlhké a kyslomilné brezovo-dubové lesy

Biotop zahŕňa porasty dubov s prímesou brezy nachádzajúce sa v nižšie situovaných, relatívne vlhších miestach nížin a pahorkatín. Na Slovensku sú v súčasnosti evidované len na Záhorí, kde sú obohatené o prímes borovice lesnej. Na jar a v lete počas dažďov sú ovplyvňované stagnujúcou dažďovou vodou. Pôvodné porasty sú viacposchodové, pričom krovinové poschodie je obohatené prítomnosťou krušiny jelšovej. Pre bylinné poschodie je charakteristické dominantné zastúpenie bezkolenca trsťovníkovitého, ktorý sprevádzajú kyslomilné, vlhkomilné, niekedy aj slatinné druhy.

Biotop Ls3.6

Biotop európskeho významu 9190 (Vlhké acidofilné brezové dúbravy)
Zdroj: www.sopsr.sk