(6110*) Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi

Biotop tvoria pionierske prízemné porasty machorastov a lišajníkov, jednoročných a ozimných rastlín (terofyty), s prítomnosťou trvácich rastlín. Tie vytvárajú v jarnom období kvety a plody so semenami, v ďalšom období nadzemná časť rastliny odumiera (efemeroidy). Ďalej sú prítomné trváce byliny so zdužinatenými listami (sukulenty) a rastliny s obnovovacími púčikmi v podzemných cibuliach (geofyty). Porasty osídľujú plytké iniciálne pôdy, ktoré sa tvoria na zvetralinách vápencov a dolomitov, na mladotreťohorných vyvrelinách, vzácne na kryštaliniku. V procese zarastania predstavujú porasty nenahraditeľný článok, pretože pripravujú substrát na neskoršie uchytenie tráv. Na Slovensku sa biotop vyskytuje v podhorských a horských oblastiach.

Biotop Pi5

Biotop európskeho významu 6110* (Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi)
Zdroj: www.sopsr.sk