(8120) Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Biotop tvoria pionierske spoločenstvá poliehavých a trsovitých rastlín, ktoré osídľujú a stabilizujú nespevnené vápencové a dolomitové sutiny v subalpínskom až alpínskom stupni. Rastliny aj živočíchy sa musia prispôsobiť stálemu pohybu nespevnenej horniny a dlhodobému nedostatku pôdy a vody. Rastliny majú preto špecificky upravený koreňový systém a živočíchy sa prispôsobili životu v dutinách. Podobné biotopy sú rozšírené vo všetkých vysokých horách Európy. Vzhľadom na vzdialenosť a izolovanosť pohorí však majú vždy jedinečný charakter. Na Slovensku ich reprezentujú početné ohrozené a vzácne druhy, ako aj endemity Tatier a Západných Karpát, napr. stračonôžka tatranská, paleoendemit Tatier. Biotop sa vyskytuje len vo vápencových obvodoch v najvyšších polohách centrálnych pohorí Západných Karpát.

Biotop Sk4

Biotop európskeho významu 8120 (Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni)
Zdroj: www.sopsr.sk