(6520) Horské kosné lúky

Biotop tvoria často hnojené jedno až dvojkosné hospodárske lúky v horských oblastiach a prirodzené nelesné spoločenstvá horských a vysokohorských nív s prevahou stredne vysokých tráv a širokolistých bylín. Vyskytujú sa na miestach s dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou v zime a s vysokými zrážkami v lete časté sú na chladných severných svahoch. Pôdy sú pomerne dobre zásobené živinami, mierne kyslé až kyslé, môžu byť plytkejšie a kamenisté. Biotop sa vyskytuje vzácne v podhorskom až horskom stupni pohorí Belianske Tatry, Západné Tatry, Krivánska Malá Fatra, Nízke Tatry, Slovenský raj, Spišská Magura, Veľká Fatra a inde.

Biotop Lk2