(7150) Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba

Patria sem nízke porasty obvykle s prevládajúcim ostroplodom bielym a rašelinníkmi, ktoré rastú v plytkých rašeliniskách na piesčitom podloží v medzidunových depresiách. Vo väčšine lokalít je vyrovnaný vodný režim, voda stagnuje alebo je len v nepatrnom pohybe. Obsah minerálnych látok vo vode je nízky, reakcia prostredia je kyslá. Spoločenstvám vyhovuje občasné narušenie. Jednotka má výrazne oceánický charakter a na Slovensku je veľmi vzácna. Vyskytuje sa maloplošne len v Borskej nížine.

Biotop Ra4

Biotop európskeho významu 7150 (Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba)
Zdroj: www.sopsr.sk