Studnička pri buku – Slopná

Upravená studnička je vymurovaná z kameňa. Z múrika vyteká z kovovej rúrky osviežujúca pitná voda. Vystupuje sa k nej po betónových schodíkoch a chráni ju mohutný buk, podľa ktorého dostala pomenovanie. Studnička pri buku sa nachádza v lokalite Černochová na miestnom žltom chodníku z obce Slopná na vrch Ostrá Malenica (909,2m).