Lipa v Sklenom pri kostole

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1969 a 1996. Je to mohutná 250 ročná lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 628cm, výškou 30m a priemerom koruny 26m. Lipa dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Je významná z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho, estetického a ekologického hľadiska. Rastie v obci Sklené pred vstupom do kostola.

Lipa pri kostole v Slovenskom Pravne

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1969 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 448cm, výškou 27m, priemerom koruny 24m a vekom 150 rokov. Lipa dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Je významná z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Rastie v obci Slovenské Pravno pri vstupe po schodoch z východnej strany areálu kostola.

Ginko v Abramovej

Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1969 a 1996. Ginko dvojlaločné s obvodom kmeňa 219cm, výškou 15m, priemerom koruny 13m a vekom 100 rokov. Je významné z kultúrneho, vedeckého a estetického hľadiska. Rastie v obci Abramová pri bývalej kúrii medzi budovou a cestou.