Územia európskeho významu

Na území okresu Topoľčany sa nachádza 10 území európskeho významu. Bočina (SKUEV0135) Dolné lazy (SKUEV0136) Hôrky (SKUEV0133) Hôrky (SKUEV2133) Hradná dolina (SKUEV0024) Kulháň (SKUEV0134) Prašická dubina (SKUEV0880) Prieľačina (SKUEV0565) Vinište (SKUEV0021) Záhrada (SKUEV0137)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Topoľčany sa nachádza 1 národná prírodná rezervácia, 4 prírodné rezervácie, 2 prírodné pamiatky a 7 chránených areálov. Čermiansky močiar Čertova pec Dolné lazy Holé brehy Hradná dolina Hrdovická Kovarská hôrka Kulháň Prieľačina Solčiansky háj Tesársky park Tovarnícky park Vinište Záhrada

Sekvoja Horňany

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 25m, obvodom kmeňa 432cm, priemerom koruny 11m a vekom viac ako 80 rokov. Je chránený z dôvodu veľkej biologickej hodnoty, estetického vzhľadu, dominancie v krajine a na vedecko-výskumné a náučno-osvetové ciele. Nachádza sa na nelesnej ploche č.192 pri obci Práznovce.

Dub cerový v Hrušovanoch

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1986 a 1996. Dub cerový s výškou 20m, obvodom kmeňa 459cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránený z estetických, vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa v lokalite Pod vinohradmi severozápadne od obce Hrušovany.