Maloplošné chránené územia

Na území okresu Snina sa nachádza 7 národných prírodných rezervácií, 20 prírodných rezervácií a 1 prírodná pamiatka. Bahno Borsučiny Borsukov vrch Bzaná Ďurova mláka Gazdoráň Grúnik Havešová Hlboké Hostovické lúky Iľovnica Jarabá skala Pľaša Pod Ruským Roztoky Rožok Ruské Rydošová Stinská Stinská slatina Stružnická dolina Stužica Šípková Udava Ulička Uličská Ostrá Veľký Bukovec Vihorlatský prales

Vejmutovka v Dúbrave

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1997. Borovica hladká s výškou 34m, obvodom kmeňa 315cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 150 rokov. Introdukovaná drevina má sadovnícky a dendrologický význam. Je chránená z estetických, rekreačných a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Dúbrava v areáli obecného úradu.

Ľaliovník v Dúbrave

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1997. Ľaliovník tulipánokvetý s výškou 26m, obvodom kmeňa 302cm, priemerom koruny 17m a vekom viac ako 150 rokov. Introdukovaná drevina má sadovnícky a dendrologický význam. Je chránený z estetických, rekreačných a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Dúbrava v areáli ÚSS.

Dub v Dúbrave

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1997. Mohutný dub letný s výškou 32m, obvodom kmeňa 707cm, priemerom koruny 26m a vekom viac ako 300 rokov. Svojimi rozmermi patrí medzi najväčšie na východnom Slovensku Je chránený z vedecko-výskumných, ekologických, kultúrnych, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Dúbrava na miestnom cintoríne.