Územia európskeho významu

Na území okresu Senica sa nachádza 33 území európskeho významu. Bahno (SKUEV0115) Biele hory (SKUEV0267) Borské piesky (SKUEV0899) Brezovské Karpaty (SKUEV0278) Ciglát (SKUEV0166) Červený rybník (SKUEV0179) Dlhé lúky (SKUEV0113) Gachovec (SKUEV0527) Gajarské alúvium Moravy (SKUEV0125) Gajarské alúvium Moravy (SKUEV1125) Gbelský les (SKUEV0904) Grgás (SKUEV0162) Havran (SKUEV0901) Horný tok Myjavy (SKUEV0520) Jasenácke (SKUEV0120) Javorec (SKUEV0804) Kačenky (SKUEV0311) Kačenky (SKUEV1311) Kalaštovský bor (SKUEV0906) Kalaštovský potok (SKUEV0526) Kazarka (SKUEV0213) Kotlina (SKUEV0173) Kotlina (SKUEV1173) Kútsky les (SKUEV0165) Kútsky les (SKUEV2165) Kyseľová a Mníchova úboč (SKUEV0903) Lakšárska duna (SKUEV0523) Morava (SKUEV0314) Rudava (SKUEV0163) Šaštínsky potok (SKUEV0220) Uchánok (SKUEV0900) Vanišovec (SKUEV0226) Zelienka (SKUEV0171)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Senica sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 3 prírodné rezervácie, 5 prírodných pamiatok, 4 chránené areály a 1 obecné chránené územie. Bahno Čársky les Červený rybník Chvojnica Jasenácke Jubilejný les Kamenec Kotlina Kyseľová Mníchova úboč Rieka Myjava Rudava Vanišovec Zelienka Zrubárka

Osuská lipa

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1994 a 1996. Lipa veľkolistá s výškou 23m, obvodom kmeňa 511cm, priemerom koruny 17m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránená z historických, ekologických, kultúrnych, krajinárskych, estetických a zdravotných dôvodov. Nachádza sa pri obci Osuské na križovatke ciest Jablonica – Osuské.

Dub v Pustom Mlyne

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1999 a 2000. Dub letný s výškou 20m, obvodom kmeňa 499cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 270 rokov. Vzhľadom na svoj vek a ekologickú funkciu je to mimoriadne významný strom v okrese. Je chránený z krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa asi 2km severne od obce Cerová pri potoku Myjavská Rudava na pravej strane poľnej cesty.