Socha svätého Juraja v Šali

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Klasicistické dielo z obdobia pred  rokom 1808. Upravované bolo v rokoch 2006-2008. Nachádza sa na Námestí svätého Juraja pri knižnici. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s podstavcom. Stĺp pod sochou svätého Juraja. Socha. Socha svätého Juraja.