Územia európskeho významu

Na území okresu Medzilaborce sa nachádza 15 území európskeho významu. Beskyd (SKUEV0387) Beskyd (SKUEV1387) Daňová (SKUEV0211) Dukla (SKUEV0048) Horný tok Výravy (SKUEV0763) Kamenná (SKUEV0043) Košariská (SKUEV0016) Laborec (SKUEV0232) Lázky (SKUEV0014) Pod Bukovou (SKUEV0318) Pod Bukovou (SKUEV2318) Stredný tok Laborca (SKUEV0895) Svetlica (SKUEV0011) Vydranka (SKUEV0761) Za hôrkou (SKUEV0894)

Topoľ v Oľke

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Topoľ sivý s výškou 28m, obvodom kmeňa 585cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránený z krajinárskych, vedecko-výskumných, ekologických, kultúrnych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Oľka v časti Nižná Oľka za materskou školou.