Guľometné opevnenie v Liptovskej Osade

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Dve guľometné opevnenia z bojov z obdobia SNP z roku 1944. Upravované boli v rokoch 1969-1974. Nachádza sa severne od obce pri hlavnej ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Guľometné opevnenie I. Guľometný uzáver má pôdorys v tvare U. Guľometné opevnenie II. Guľometný uzáver má pôdorys v tvare V.