Ľudová architektúra v Terchovej

Ľudová drevená architektúra so šindľovou strechou a vyrezávanými štítmi. Obec je známa svojráznou ľudovou muzikou a spevom a zároveň je bohatá na ľudové tradície, výnimočný hudobný folklór a prvky tradičnej architektúry. V doline Struháreň severne od obce je v jednotlivých osadách zachovaná ľudová drevená architektúra. Ľudový dom Terchová 198.

Ľudová architektúra v Čičmanoch

Dolná časť obce bola v roku 1977 vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Zachovalý ľudový folklór. Zaujímavé čičmianske ľudové kroje, výšivky s geometrickou ornamentikou a unikátne pôvodné ľudové zrubové stavby s bielou ornamentovou maľovkou na obvodových stenách, ktorá je odvodená z výšivky miestneho ľudového odevu. Architektúra pripomína „perníkové domčeky“ a to hlavne pre ornamentálnu výzdobu vonkajších stien domov. Tieto objekty sú cenným dokladom technickej vyspelosti, majstrovskej zručnosti a estetického cítenia obyvateľstva. Geometrická výzdoba je stará asi 200 rokov. Jednoduché ornamenty boli nanášané bielym vápnom, ktoré malo zároveň konzervačnú a ochrannú funkciu. Domy sú pokryté šindľovou strechou. Sú prízemné, trojpriestorové, s úzkymi obytnými komorami v podkroví pod valbovou alebo...