Stromy v Terchovej

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Je to šesť exemplárov stromov, ktoré rastú pri osade Nový dvor. Dva exempláre brestu horského. Prvý má obvod kmeňa 420cm, výšku 29m, priemer koruny 8m a vek 250 rokov. Druhý brest má obvod kmeňa 380cm, výšku 29m, priemer koruny 12m a vek 200m. Jedna lipa malolistá s obvodom kmeňa 390cm, výškou 26m, priemerom koruny 12m a vekom 200 rokov. Jeden smrek obyčajný s obvodom kmeňa 368cm, výškou 35m, priemerom koruny 8m a vekom 130 rokov. Jedna lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 385cm, výškou 25m, priemerom koruny 12m a vekom 250 rokov. Stromy sú významné z estetického a ekologického hľadiska.

Stromy v Lutišiach

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Jeden exemplár borovice hladkej s obvodom kmeňa 212cm, výškou 26m, priemerom koruny 18m a dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 317cm, výšku 29m, priemer koruny 20m. Druhá lipa má obvod kmeňa 350cm, výšku 29m a priemer koruny 20m. Všetky stromy majú vek okolo 130 rokov. Stromy tvoria dominantu miestneho cintorína. Sú významné z kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho hľadiska.

Lipy v Žiline – Žilinskej Lehote

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dva exempláre lipy malolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 308cm, výšku 18m a priemer koruny 6m. Druhá lipa má obvod kmeňa 372cm, výšku 22m a priemer koruny 7m. Oba stromy majú vek 130 rokov. Stromy s estetickou funkciou a vyšším vekom. Sú významné z kultúrneho, krajinárskeho a vedeckého hľadiska. Rastú na cintoríne.

Lipy v Žiline

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to dva exempláre lipy malolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 353cm, výšku 20m a priemer koruny 6m. Druhá lipa má obvod kmeňa 504cm, výšku nezistenú a priemer koruny 7m. Stromy majú vek 130 rokov. Sú významné z estetického, biologického, zdravotno-hygienického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho významu. Rastú na Kysuckej ceste.

Lipy v Rajeckej Lesnej

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 321cm, výšku 27m a priemer koruny 9m. Druhá lipa má obvod kmeňa 338cm, výšku 32m a priemer koruny 9m. Oba stromy majú vek 100 rokov. Plnia zdravotno-hygienickú funkciu. Sú významné z estetického, kultúrneho a vedeckého hľadiska. Rastú nad mlynom.