Lipa v Borčiciach

Poloha: Rastie v obci Borčice, v západnej časti parku pri kaštieli. Druh: Lipa malolistá. Dôvod ochrany: Chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 z dôvodu kultúrneho, krajinárskeho, ekologického a estetického významu. Ochrana stromu bola zrušená v roku 2020. Opis: Strom mal obvod kmeňa 660cm, priemer koruny 21m, výšku 25m a vek viac ako 500 rokov. Je to najkrajšia a jedna z najstarších líp v okrese. Vyniká estetickým vzhľadom a biologickou hodnotou. Nad stromom prevzali patronát deti z miestnej základnej školy. Starajú sa o čistenie jeho okolia a spoločne s obecným úradom zabezpečili zastrešenie a vyčistenie dutiny kmeňa. Až v roku...

Hrab v Bohuniciach

Poloha: Rastie na mieste bývalého parku kaštieľa v obci Bohunice. Druh: Hrab obyčajný. Dôvod ochrany: Chránený strom vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, krajinárskeho a estetického významu. Ochrana stromu bola zrušená v roku 2020. Opis: Obvod kmeňa je 245cm, priemer koruny 15m a výška 15m. Vek stromu je odhadovaný na viac ako 250 rokov. Svojimi tvarovými vlastnosťami má vysokú estetickú hodnotu. Je to jeden z najstarších a najkrajších hrabov v okrese.

Viešťansko-bezdedovská lipa – Púchov

Poloha: Chránený strom sa nachádza na cintoríne v Púchove, mestská časť Vieska-Bezdedov. Druh: Lipa malolistá. Dôvod ochrany: Dôvodom ochrany je krajinotvorný a estetický význam. Za chránený bola vyhlásená v roku 2021. Opis: Monument miestneho cintorína s pozoruhodnými dimenziami a vekom. Cintorín je v svahu a lipa rastie na najvyššom mieste cintorína. Obvod kmeňa má 508cm, výšku 29m, priemer koruny 20m a odhadovaný vek 300 rokov. Jej stav je primeraný veku. V minulosti bola odborne ošetrovaná, pričom jej korunu v súčasnosti stabilizujú tri bezpečnostné väzby.

Stromy v Terchovej

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Je to šesť exemplárov stromov, ktoré rastú pri osade Nový dvor. Dva exempláre brestu horského. Prvý má obvod kmeňa 420cm, výšku 29m, priemer koruny 8m a vek 250 rokov. Druhý brest má obvod kmeňa 380cm, výšku 29m, priemer koruny 12m a vek 200m. Jedna lipa malolistá s obvodom kmeňa 390cm, výškou 26m, priemerom koruny 12m a vekom 200 rokov. Jeden smrek obyčajný s obvodom kmeňa 368cm, výškou 35m, priemerom koruny 8m a vekom 130 rokov. Jedna lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 385cm, výškou 25m, priemerom koruny 12m a vekom 250 rokov. Stromy sú významné z estetického a ekologického hľadiska.