Pamätná škola v Jasenovej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Stará, bývalá evanjelická škola, bola postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1842, 1905, 1933, v 60.-70.rokoch 20.storočia a neskôr. Pamätná je v súvislosti s Martinom Kukučínom. Prízemná stavba v štýle ľudového staviteľstva s podpivničením, štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v centre obce, juhozápadne od evanjelického kostola.

Fara v Istebnom (Stará evanjelická fara)

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Budova starej evanjelickej fary bola postavená v štýle ľudového klasicizmu v rokoch 1837-1838. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia a v roku 1968. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Pamätná je v súvislosti s kňazom a národným dejateľom Jurajom Matúškom /14.11.1809-24.2.1898/ a spisovateľom Jankom Matúškom /10.1.1821-11.1.1877/, ktorí sa tu narodili. Nachádza sa v obci Istebné 112 severne od kostola. Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa J. Matúšku.

Župný dom v Dolnom Kubíne

Národná kultúrna pamiatka Župný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný župný dom. Pôvodne renesančná budova bola postavená v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1757-1758 a v 19.storočí. Baroková murovaná budova s ústredným arkádovým dvorom si zachovala svoju dnešnú podobu z poslednej rozsiahlej obnovy z roku 1893. Čelná fasáda budovy má novobarokovú úpravu z roku 1896. Na fasáde je medzi prvým a druhým poschodím nad hlavným vchodom do budovy reliéfny polychrómovaný pieskovcový župný erb Oravy z 18.storočia. Budova má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom prestavby v rokoch 1757-1758 je J. Glička, v 2.polovici 19.storočia Zomberg a v roku 1895...

Radnica v Dolnom Kubíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Novorenesančná budova radnice, bývalej banky, bola postavená v roku 1880. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbová nárožná budova stojí na Hviezdoslavovom námestí 2 pri ulici Matuškova. Nachádza sa v nej mestský úrad.

Pamätný dom v Dolnom Kubíne (Novákov dom)

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Klasicistická budova (Novákov alebo Hviezdoslavov dom) bola postavená koncom 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s pivnicou. Pamätný dom patril švagrovi P. O. Hviezdoslava. Na dome je osadená pamätná tabuľa. Nárožný dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 22 pri ulici Jána Hollého. Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava.