Fara v Čachticiach

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Stojí v blízkosti kostola na ulici J. Urbanovského 940 na starobylých základoch. Pôvodne prízemná baroková budova z konca 18.storočia postavená na starších základoch. Empírovo bola upravená v 1.polovici 19.storočia. Za účinkovania Jozefa Urbanovského pred rokom 1847 ju zvýšili o jedno poschodie. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná. 10.8.1847 sa tu uskutočnilo pamätné 4.zasadnutie Tatrína. Schválili vtedy uzákonenie spisovnej slovenčiny v duchu štúrovskej koncepcie. Pod budovou fary stojí pieskovcový kríž z roku 1902. Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa spolku Tatrín.

Pamätný dom Ľ. Podjavorinskej v obci Bzince pod Javorinou

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Rodný dom spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej (1872-1951). Postavený bol koncom 19.storočia. Upravený bol v 20.storočí. Je to jednopodlažná budova s pôdorysom v tvare L a jednotraktovou dispozíciou. Dom stojí v časti Horné Bzince 65 v centre obce. Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa Ľ. Podjavorinskej.

Pamätný dom D. Štúra v Beckove

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Postavený bol v 1.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažný. Rodný dom geológa a prírodovedca Dionýza Štúra (1827-1893) stojí v obci Beckov 154 východne od evanjelického kostola. Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa D. Štúra.

Meštiansky dom Beckov 24 (Altusovec)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Renesančný meštiansky dom, tzv. Altusovec, bol postavený v období 15.-16.storočie. Upravovaný bol v 16.-17.storočí, v 19.storočí a v 1. a 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, štvortraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Dom stojí ako solitér v obci Beckov 24 vo východnej časti námestia v Pamiatkovej zóne.

Kláštor františkánov v Beckove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Konvent františkánov. Postavený bol v rokoch 1689-1696 v barokovom slohu. Je to dvojpodlažná chodbová nárožná budova s pivnicou, so štvorkrídlovým uzatvoreným pôdorysom a jedno, dvoj a trojtraktovou dispozíciou. Charitný dom stojí pri hlavnej ceste č.6 v juhozápadnej časti námestia v Pamiatkovej zóne. Kostol. Kostol svätého Jozefa, pestúna.