Základy kostola vo Veľkom Klíži

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ruiny pútnického renesančného kostola svätého Michala sa nachádzajú v lese nad obcou v lokalite Vrchhora v časti Klížske Hradište. Postavený bol pravdepodobne v roku 1640, upravovaný v rokoch 1685-1713. Zostali z neho iba zvyšky obvodových múrov. Opravený bol v 20.storočí. Bola to jednoloďová jednopodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom.

Základy kostola v Skačanoch

Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Základy kostola. Románsky kostol svätého Juraja s cintorínom z 2.polovice 13.storočia (1280) v polohe Hôrka, Farské. Prestavovaný bol v 14. a 15.storočí, v rokoch 1667 a 1732. Zanikol okolo roku 1803. Mal obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom, bol jednoloďový, jednopodlažný s pivnicou. Príčiny zániku kostola začiatkom 19.storočia nie sú známe. Naposledy sa spomína v kánonickej vizitácii z rokov 1798-1803. Kostol bol zväčšený v roku 1667, obnovený v roku 1732 a vybielený v roku 1766. Predpokladá sa, že bol rozobratý a murivo bolo použité pri výstavbe nového kostola v strede obce. Kostol stál na návrší v severovýchodnej časti obce. V roku 2004 začal archeologický...