Hradisko Michalov vrch v Kolačne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Michalov vrch /540,9m/. Bolo tu laténske hradisko s akropolou z 1.storočia p. n.l. a tiež slovanské hradisko z obdobia raného stredoveku s dvoma valmi z 11. a 12.storočia. Pri vzniku hradu, asi v 10.storočí, bolo využité pôvodné hradisko. Zvýšil sa pôvodný laténsky násyp a vybudoval druhý zemný násyp okolo celého bralnatého temena Michalova. Takto vznikol včasnofeudálny španí hrad na elipsovitej ploche približne 100x20m. Tento hrad nazývaný aj hrad Uherce si udržal významné postavenie aj v 12.storočí, kedy sa vybudovalo nové spevnenie. Dokazuje to nález základov hradu vybudovaného v roku 1200, patriaceho v 13.storočí medzi najväčšie na Slovensku. Na prelome 12. a 13.storočia bol hrad...

Hradisko Šiance v Klátovej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hradisko Šiance bolo vybudované v praveku, v starej železnej dobe (halštatská doba) v období 700 p. n.l. – 400 p. n.l. ľuďmi lužickej kultúry. Nachádza sa na výšinnej polohe Šiance (460,0m) južne od obce nad potokom v severnom pásme Tribeča pod Javorovým vrchom (730,0m). Rozloha 9,35ha. Do hradiska sa vstupovalo tromi bránami a na jeho vnútornej ploche sa našli sídliskové jamy, ohniská a iné. Okrem nálezov keramiky z neskorej bronzovej doby (1.000 p. n.l. – 700 p. n.l.) a starej železnej doby sa zistil aj včasnostredoveký materiál z 9. – 10.storočia, ktorý dokazuje neskoršie...