Zvonica v Rozvadziach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Neskoroklasicistická murovaná zvonica z 2.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1994 a 2007. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Stojí v Trenčianskych Stankovciach, pri potoku pri ceste v časti Rozvadze.

Zvonica v Trenčianskej Teplej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Zvonica postavená v polovici 15.storočia v gotickom slohu. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Upravovaná bola v 17., 18., 20.storočí a v 90.rokoch 20.storočia. Stojí na cintoríne v miestnej časti Dobrá pri rímsko-katolíckom Kostole povýšenia Svätého kríža.

Zvonica v Drietome

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Eklekticistická murovaná zvonica z obdobia 2.polovice 19.storočia až začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1918 a 2009. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Stojí na evanjelickom cintoríne.