Pohrebná kaplnka Oldenburgovcov v Brodzanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Pohrebná kaplnka s kryptou rodiny Oldenburg bola postavená v 2.polovici 19.storočia (1895). Evanjelickú novogotickú kaplnku dala postaviť kňažná Natália Oldenburgová, rodená Gončarovová (dcéra Gustáva von Friesenhofa) ako súkromnú modlitebňu spolu s rodinnou hrobkou Friesenhofovcov. V hrobke je pochovaná aj sestra manželky A. S. Puškina, Alexandra Gončarovová-Friesenhofová. Jednoloďová jednopodlažná solitérna stavba s pivnicou a obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom stojí na južnom okraji obce v lokalite Hôrka.