Báťkova lipa

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2000. Lipa malolistá s výškou 30m, obvodom kmeňa 616cm, priemerom koruny 21m a vekom 250 rokov. Tvorí významný krajinotvorný prvok vysokej biologickej a estetickej hodnoty. Chránená je tiež z kultúrneho, vedeckého, ekologického a krajinárskeho dôvodu. Nachádza sa v Hriňovej v časti Krivec I v lokalite Šulekov vrch asi 12m od objektu rodinného domu č.155.

Buk v Detvianskej Hute

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Buk lesný s výškou 25m, obvodom kmeňa 657cm, priemerom koruny 20m a vekom 250 rokov. Chránený je z biologického, vedeckého, ekologického, krajinárskeho, historického a estetického dôvodu. Nachádza sa v obci Detvianska Huta v lokalite U Šulekov asi 100m východne od obecného úradu.

Smrekovce na Hornej Rovni

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1979 a 1996. Šesť exemplárov smrekovca opadavého s výškou od 23 do 32m, obvodom kmeňa od 210 do 326cm, priemerom koruny od 8 do 18m a vekom viac ako 150 rokov. Ochrana nádhernej krajinnej dominanty s mohutným vzrastom a dobrým zdravotným stavom na hrebeni Vtáčnika. Chránené sú z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádzajú sa na ľavej strane pri vstupe do obce Štiavnické Bane.

Lipy na Hornej Rovni

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1992 a 1996. Jedna lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 610cm, priemerom koruny 15m a lipa veľkolistá s výškou 19m, obvodom kmeňa 510cm a priemerom koruny 9m. Oba stromy majú vek viac ako 200 rokov. Sú významným krajinotvorným a estetickým prvkom v prostredí v minulosti významnej baníckej osady. Chránené sú z kultúrneho, vedeckého, ekologického, krajinotvorného a estetického významu. Nachádzajú sa v obci Štiavnické Bane pri vchode do cintorína.

Gaštan v Štiavnických Baniach

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1979 a 1996. Gaštan jedlý s výškou 15m, obvodom kmeňa 507cm, priemerom koruny 11m a vekom viac ako 300 rokov. Je to vzácne sa v tejto lokalite vyskytujúca sa drevina. Starý a vzácny pamätný strom je chránený z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádza sa v obci Štiavnické Bane v záhrade pána Mikšíka.