Prepoštský palác v Novom Meste nad Váhom

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Budova prepošstva bola postavená ako gotická, v rokoch 1663-1694 bola prestavaná v barokovom slohu. Má pôdorys v tvare U a kaplnku. V kaplnke je varoková štuková výzdoba a nástenné maľby z roku 1692. Prepoštský palác stojí v areáli opevneného Kostola narodenia Panny Márie na ulici Júlia Gábriša v Pamiatkovej zóne.

Meštiansky dom Námestie slobody 15 v Novom Meste nad Váhom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Radový meštiansky dom, tzv. Grambličkovec, bol postavený v 2.polovici 15.storočia v neskorobarokovom slohu. Upravený bol v 16.storočí, v 1.polovici 18.storočia a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Stojí na Námestí slobody 15 ( v zadnej časti domu na ulici Gábrišova 2) v Pamiatkovej zóne.

Meštiansky dom Námestie slobody 1 v Novom Meste nad Váhom

Národná kultúrna pamiatka Dom meštiansky a sýpka vyhlásená v roku 1993. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Meštiansky dom. Dom robotníckeho hnutia. Pôvodne gotický dom bol postavený v polovici 14.storočia. Prejazdový nárožný kamenný objekt s jednopriestorovou dvojtraktovou dispozíciou, dvojpodlažný s podkrovím a troma pivničnými podlažiami má pôdorys v tvare L. Renesančná úprava fasád s geometrickými vzormi a listovým kvádrovaním pochádza z roku 1590. Neskôr prešiel viacerými stavebnými úpravami (začiatkom 18.storočia, v 20.storočí a v rokoch 1993-1999). Stojí na Námestí slobody 1 na rohu ulice Komenského v Pamiatkovej zóne. V súčasnosti sa v budove nachádza banka. Na fasáde domu je umiestnená pamätná tabuľa J. Psotnému....