Haláčovce

Poloha Obec leží na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Haláčovka v centrálnej časti okresu. Leží západne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Najvyšší bod: Juhovýchodný svah bezmenného vrchu v lokalite Ležiská, Mokraď v nadmorskej výške 300m. Najnižší bod: Hladina Haláčovky pri výtoku z katastra obce (217m). História obce Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1407 ako Halach (ďalšie názvy: 1467 Halacz, 1469 Holach, 1520 Halach, 1773 Halacžowcze). Bola zemianskou obcou, vlastnila ju miestna rodina Haláčovských. V roku 1598 mala 7 zemianskych domov, v roku 1784 mala 25 domov, v roku 1828 mala 11 domov, v roku 1869 mala 131 obyvateľov, v roku 1880 mala 117...

Dvorec

Poloha Obec leží na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Inovec v centrálnej časti okresu. Leží juhozápadne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Kopanice (273m). Najnižší bod: Hladina rieky Inovec pri výtoku z katastra obce (195m). História obce Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1455 ako Odwarcz (ďalšie názvy: 1469 Dwhoreczk, 1472 Odworcz, 1520 Dworecz). Zemianska obec patrila viacerým zemianskym rodinám: Dvorecký, Dobrý, Palček. V roku 1598 mala obec 6 zemianskych domov, v roku 1784 mala 25 domov a 144 obyvateľov, v roku 1828 mala 32 domov a 205 obyvateľov, v roku 1869 mala 140 obyvateľov, v...

Park pri kaštieli v Dvorci

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou okolo kaštieľa bol zriadený v 2.polovici 18.storočia po výstavbe kaštieľa. Má lichobežníkový pôdorys. Úpravy parku prebehli po roku 1902, v 50.rokoch 20.storočia a v roku 2001. V parku bola gaštanová aleja, v severnej časti sa nachádzalo jazierko a vo východnej časti elipsovité kvetinové vázy, na terase prístavby pri kaštieli bola zriadená kvetinová záhrada a studňa. Hlavný vstup do parku viedol cez veľkú, umelecky kovanú bránu. Park sa nachádza v strede obce Dvorec.

Dolné Naštice

Poloha Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Bebravy v južnej časti okresu. Leží južne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Najvyšší bod: Východný svah bezmenného vrchu na severovýchodnej hranici katastra v nadmorskej výške 290m. Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce v lokalite Polužná (187m). História obce Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295, kedy sa spomína ako Nesthé (ďalšie názvy: 1389 Nasyché, 1411 Nascych, 1598 Nassticz, Dolné Nasiché, 1773 Dolné Nosicze, 1808 Dolní Nastice, Dolnie Naštice). Predpokladá sa, že prvými zakladateľmi obce boli kolonisti, ktorí sa tu usadzovali na rozhraní 11. a 12.storočia. Obec bola súčasťou panstva Uhrovec, neskôr...