Sedmerovec

Poloha Obec leží na rozhraní Považského podolia a Bielych Karpát. Najvyšší bod: Kraví vrch (572,0m). Najnižší bod: Hladina Krivoklátskeho potoka pri výtoku z katastra obce (236m). História obce Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1229 ako Myleuch, teda obec Milovce: V roku 1461 sa obec Milov spomína ako dávno zaniknutá. Ďalšie názvy obce: 1773 Sedmerowcze, 1920 Sedmerovec. V stredoveku bola zemianskou obcou. V roku 1720 mala obec 11 daňovníkov (želiarov), v roku 1784 mala 37 domov, 44 rodín a 246 obyvateľov, v roku 1828 mala 41 domov a 317 obyvateľov, v roku 1869 mala 267 obyvateľov, v roku 1880 mala 295 obyvateľov, v roku 1890 mala...

Pruské

Poloha Obec leží na rozhraní Považského podolia a Bielych Karpát na brehoch Podhradského potoka. Najvyšší bod: Juhovýchodný svah vrchu Šiarová (608,0m) v lokalite Horné Dúžavy v nadmorskej výške 535m. Najnižší bod: Hladina Podhradského potoka pri výtoku z katastra obce (249m). História obce Obec je doložená z roku 1244, kedy ju kráľ Belo IV. Daroval udatnému grófovi Bogomerovi z Prešporka a spomína sa ako terra Pruska (ďalšie názvy: 1439 Prwschane, Pruska, 1467 Pruske, 1905-1918 Poroszka). Na území obce je doložený kostol už v roku 1221, čo znamená, že vtedy už pravdepodobne existovala aj obec. Názov dostala podľa prisťahovalcov z Pruska a Sliezska, ktorí obec dosídlili. Patrila zemianskym...

Park pri kaštieli v Pruskom

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Pri kaštieli sa za jeho nádvorím nachádza anglický park s historickou zeleňou, ktorý bol založený okolo roku 1787. Iný zdroj datuje založenie parku do polovice 19.storočia, keď sa do kaštieľa natrvalo presťahovala rodina Gustáva Königsegga. Zveľaďovanie parku a plochy, ktorá patrila ku kaštieľu, ustrnulo približne po roku 1920 po odchode posledných majiteľov. V prírodno-krajinárskom parku s nepravidelným pôdorysom a rozlohou 4,2ha (celková rozloha parkového areálu je 6,65ha) rastú prevažne listnaté stromy: lipy, javory, jasene, agáty, duby, bresty. Rastie tu breza bradavičnatá s obvodom kmeňa 200cm, platan s obvodom kmeňa 350cm,...