Uhrovec

Poloha Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch rieky Radiša. Leží severovýchodne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Najvyšší bod: Holý vrch (687,7m). Najnižší bod: Hladina rieky Radiša pri výtoku z katastra obce (228m). História obce Prvá písomná zmienka o obci Ugroug je z roku 1258 (ďalšie názvy: 1295 Wgrog, 1481 Wgrod, 1525 Castellum seu fartalitium Wgrocz, 1598 Uhgrocz, 1773 Uhrowcze, 1808 Uhrowec). Obec vznikla pravdepodobne skôr, niekedy v období koniec 10. až 1.polovica 11.storočia, kedy sa tu usadili Urhi, ktorí strážili vtedajšiu hranicu Uhorského kráľovstva. V roku 1295 patrila hradnému panstvu Uhrovec, ktoré vtedy vlastnilo 19 obcí. Istý...

Park pri kaštieli v Uhrovci

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou bol vybudovaný v 17.storočí. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí. Parková úprava má prevažnú časť plochy dispozične orientovanú v smere sever a západ od kaštieľa. Určuje ju terén, ktorý sa zvažuje od kaštieľa ku komunikáciám v obci. Park nie je oplotený. Trávnaté plochy sa nachádzajú len v juhozápadnej časti pod kaštieľom. Stromovú zeleň, ktorá sa nachádza v hornej časti parku, tvoria listnaté dreviny domáceho pôvodu, ojedinele doplnené cudzokrajnými jedincami. Nachádzajú sa tu stromy s priemerom kmeňa 50-100cm a vekom 80-100 rokov. V parku stojí kaplnka. Park sa nachádza za kaštieľom v obci...

Trebichava

Poloha Obec leží v severnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch Trebichavského potoka. Najvyšší bod: Kamenné vráta (742,0m). Najnižší bod: Hladina Trebichavského potoka pri výtoku z katastra obce (320m). História obce Obec bola založená na zákupnom práve v roku 1396. Z toho istého roku je aj prvá písomná zmienka a spomína sa ako Trebichava (ďalšie názvy: 1481 Trebychawa, 1598 Trebichawa). Patrila panstvu Beckov, neskôr Uhrovec. V roku 1598 mala obec mlyn a 13 domov, v roku 1784 mala 35 domov, v roku 1828 mala 35 domov, v roku 2018 mala 35 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a ovocinárstvom. Boli tu panské...

Timoradza

Poloha Obec leží v severnej časti okresu pri jeho západnej hranici na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov, na sútoku riek Bebrava a Timoradzský potok. Najvyšší bod: Baba (611,0m). Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce (228m). História obce Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1355 ako villa Thymoraz (ďalšie názvy: 1389 Thymorad, 1598 Thymoraz, 1808 Timoráce, 1920 Timoradza). V tom čase patrila panstvu Uhrovec a ako menil majiteľov hrad, tak ich menila aj obec. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho v roku 1321 prešiel do kráľovských rúk a tí ho potom dávali do zálohy veľmožom a šľachtickým rodinám. V roku 1389 patril Štiborovi z Beckov, jeho syn Štibor...